FER2materijali

Privremeno zatvoreno

Zbog prijave za navodnu povredu zakona o autorskim pravima
FER2.materijali su zatvoreni do daljnjeg, dok se ne pregleda sav objavljeni sadržaj
i utvrdi da li objavljeni sadržaj krši navedeni zakon.